cung cấp thịt heo nhập khẩu

cung cấp thịt heo nhập khẩu
B THỊT HEO  
1 Thịt má heo không da k18
2 Thịt nọng heo không da k18
3 Thịt nọng heo có da k18
4 Thịt ba chỉ heo không da k20
5 Nạc vai  k20
6 Nạc đùi k20
7 Sườn heo non sụn 10
8 Sườn heo non bẹ 10
9 Sườn heo non sụn ức 10
10 Sườn heo que 10
11 sườn heo cotltet ngắn k20
12 Ba chỉ có sườn k20
13 Ba chỉ KHÔNG sườn k20
14 Nạc dăm k20
15 Mở heo k20
16 Da heo k20
17 Tim heo 10
18 Lưởi heo 10
19 Xương ống heo 10
20 Tai heo 10
21 Chẳng dừng heo 10
22 Bắp giò heo 15
23 Chân giò heo nguyên trước k20
24 Thăn lưng heo k20
25 Móng giò heo sau 18
26 Móng giò heo trước 18
27 Xương cổ heo 20
28 Đuôi heo 10
29 Quả đùi heo nguyên k20
chat FB chat zalo Gọi điện