CUNG CẤP THỊT TRÂU GIÁ RẺ TRÊN THỊ TRƯỜNG CTY TÍN PHÁT 0965 040 557

CUNG CẤP THỊT TRÂU GIÁ RẺ TRÊN THỊ TRƯỜNG CTY TÍN PHÁT 0965 040 557


BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO THỊT - HẢI SẢN-  NHẬP KHẨU         ( ĐƠN HÀNG >= 100KG)    


GIAO HÀNG TẬN NƠI !!!      ( SẼ DUYỆT GIÁ THEO ĐƠN HÀNG CHI TIẾT)     17-01-22

ĐA DẠNG MẶT HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:  

TÊN HÀNG    KG/
THÙNG    ĐƠN GIÁ    TÊN HÀNG    KG/
THÙNG    ĐƠN GIÁ
A    HẢI SẢN    GÀ
1    Cá cam 1.200up    15    39,000    Gà góc tư    15    29,000
2    Cá SaBa Nhật LỚN    15    30,000    Đùi tỏi    18.14    38,000
3    Cá Thu Đao    10    78,000    Cánh gà nguyên dai Hàn Quốc    10    39,000
4    Râu Tuộc    10    49,000    Mề gà    12    58,000
5    Đầu cá hồi    10    
Chân gà    15    45,000
6    Lườn cá hồi    10    
Gà nguyên con    15    41,000
7    Cá ngừ lớn    10    
Gà xay    20    28,000
B    THỊT HEO    TRÂU - BÒ
1    Thịt má heo không da    k18    47,000    Nạm bò kho    18    85,000
2    Thịt nọng heo không da    k18    47,000    Nạm dây sườn    20    85,000
3    Thịt nọng heo có da    k18    47,000    Nạm Cổ    20    85,000
4    Thịt ba chỉ heo không da    k20    47,000    Nạm bụng    20    85,000
5    Nạc vai     k20    69,000    Nạm gầu    20    85,000
6    Nạc đùi    k20    70,000    Nạm VỤN  SẢN XUẤT    20    55,000
7    Sườn heo non sụn    10    69,000    Thăn nội    20    130,000
8    Sườn heo non bẹ    10    69,000    Nạc mông    20    97,000
9    Sườn heo non sụn ức    10    43,000    Nạc đùi    20    105,000
10    Sườn heo que    10    30,000    Nạc vai    20    90,000
11    sườn heo cotltet ngắn    k20    
Nạc thăn lá cờ    20    95,000
12    sườn heo cotltet     k20    68,000    Thịt thăn ngoại    20    105,000
13    Ba chỉ có sườn    k20    65,000    Bắp cá lóc    20    120,000
14    Ba chỉ KHÔNG sườn    k20    75,000    Bắp hoa    20    110,000
15    HEO XAY    k20    38,000    Bắp rùa    20    100,000
16    Mở heo    k20    43,000    Tim    20    58,000
17    Da heo    k20    35,000    Đuôi    20    128,000
18    Tim heo    10    49,000    Lưởi    20    79,000
19    Lưởi heo    10    65,000    Tủy    20    175,000
20    Xương ống heo    10    20,000    Gân    20    139,000
21    Tai heo    10    65,000    Móng đeo    20    59,000
22    Chẳng dừng heo    10    60,000    VÚ    20    65,000
23    Bắp giò heo    15    40,000    Xương ống bò    k20    30,000
24    Chân giò heo nguyên trước    k20    45,000    Xương sườn bò    k20    43,000
25    Thăn lưng heo    k20    78,000    Dựng bò    k20    45,000
26    Móng giò heo sau    18    29,000    


27    Móng giò heo trước    18    35,000    
K10    
28    Xương cổ heo    20    29,000    
K12    
29    Đuôi heo    10    70,000    BA CHỈ BÒ CUỘN    K15    0
30    Quả đùi heo nguyên    k20    53,000    KHOAI TÂY    K10    33,000
30    Sườn vai ( sườn gà    15    42,000    


BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO THỊT - HẢI SẢN-  NHẬP KHẨU         ( ĐƠN HÀNG >= 100KG)    


GIAO HÀNG TẬN NƠI !!!      ( SẼ DUYỆT GIÁ THEO ĐƠN HÀNG CHI TIẾT)     17-01-22

ĐA DẠNG MẶT HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:  0966.99.3532 -0983.053.871

TÊN HÀNG    KG/
THÙNG    ĐƠN GIÁ    TÊN HÀNG    KG/
THÙNG    ĐƠN GIÁ
A    HẢI SẢN    GÀ
1    Cá cam 1.200up    15    39,000    Gà góc tư    15    29,000
2    Cá SaBa Nhật LỚN    15    30,000    Đùi tỏi    18.14    38,000
3    Cá Thu Đao    10    78,000    Cánh gà nguyên dai Hàn Quốc    10    39,000
4    Râu Tuộc    10    49,000    Mề gà    12    58,000
5    Đầu cá hồi    10    
Chân gà    15    45,000
6    Lườn cá hồi    10    
Gà nguyên con    15    41,000
7    Cá ngừ lớn    10    
Gà xay    20    28,000
B    THỊT HEO    TRÂU - BÒ
1    Thịt má heo không da    k18    47,000    Nạm bò kho    18    85,000
2    Thịt nọng heo không da    k18    47,000    Nạm dây sườn    20    85,000
3    Thịt nọng heo có da    k18    47,000    Nạm Cổ    20    85,000
4    Thịt ba chỉ heo không da    k20    47,000    Nạm bụng    20    85,000
5    Nạc vai     k20    69,000    Nạm gầu    20    85,000
6    Nạc đùi    k20    70,000    Nạm VỤN  SẢN XUẤT    20    55,000
7    Sườn heo non sụn    10    69,000    Thăn nội    20    130,000
8    Sườn heo non bẹ    10    69,000    Nạc mông    20    97,000
9    Sườn heo non sụn ức    10    43,000    Nạc đùi    20    105,000
10    Sườn heo que    10    30,000    Nạc vai    20    90,000
11    sườn heo cotltet ngắn    k20    
Nạc thăn lá cờ    20    95,000
12    sườn heo cotltet     k20    68,000    Thịt thăn ngoại    20    105,000
13    Ba chỉ có sườn    k20    65,000    Bắp cá lóc    20    120,000
14    Ba chỉ KHÔNG sườn    k20    75,000    Bắp hoa    20    110,000
15    HEO XAY    k20    38,000    Bắp rùa    20    100,000
16    Mở heo    k20    43,000    Tim    20    58,000
17    Da heo    k20    35,000    Đuôi    20    128,000
18    Tim heo    10    49,000    Lưởi    20    79,000
19    Lưởi heo    10    65,000    Tủy    20    175,000
20    Xương ống heo    10    20,000    Gân    20    139,000
21    Tai heo    10    65,000    Móng đeo    20    59,000
22    Chẳng dừng heo    10    60,000    VÚ    20    65,000
23    Bắp giò heo    15    40,000    Xương ống bò    k20    30,000
24    Chân giò heo nguyên trước    k20    45,000    Xương sườn bò    k20    43,000
25    Thăn lưng heo    k20    78,000    Dựng bò    k20    45,000
26    Móng giò heo sau    18    29,000    


27    Móng giò heo trước    18    35,000    
K10    
28    Xương cổ heo    20    29,000    
K12    
29    Đuôi heo    10    70,000    BA CHỈ BÒ CUỘN    K15    0
30    Quả đùi heo nguyên    k20    53,000    KHOAI TÂY    K10    33,000
30    Sườn vai ( sườn gà    15    42,000    


 

chat FB chat zalo Gọi điện