Lò mổ lợn lớn ở Đức đang chinh phục thị trường

Lò mổ lợn lớn ở Đức đang chinh phục thị trường

CHẾ BIẾN

10 cơ sở giết mổ hàng đầu sử dụng 82% lượng giết mổ cả nước, khi số lượng giết mổ nhỏ lẻ đang giảm dần.

Đăng vào 01-07-08: 20

 

Lò mổ lợn lớn ở Đức đang chinh phục thị trường

Trong đại dịch năm, các lò mổ lớn ở Đức đã cố gắng thế hệ của mình với hơn 82% số lượng heo giết trong cả nước, theo một báo cáo do Nhóm nhà chăn nuôi heo của Đức (ISN) đưa ra . Số lượng giết mổ năm 2020 lên tới 53,28 triệu con. This number is down 1,91 million so with year 2019 (-3,5%). Tuy nhiên, giao lượng đến 10 cơ sở giết mổ cả nước chỉ giảm 1,4%, ở mức 43,77 triệu lợn. Do đó, tổng hợp phần của nhà khai thác này đã tăng từ 80,4% vào năm 2019 lên 82,2% vào năm 2020, báo cáo cho biết.
Nhà sản xuất thịt lợn lớn nhất nước, Tonnies đã giảm số lượng giết mổ so với năm trước còn 16,3 triệu lợn (-2,4%) không ngừng hoạt động do dịch COVID-19 phát hành tại lò mổ lớn nhất của nước này. Tuy nhiên, làm giảm số lượng hàng của Tönnies ít nổi bật hơn so với mức giảm được quan sát trong mức trung bình của bang liên kết; the section of it tăng 0,3% so với năm 2019, đứng ở mức 30,6%.
Vion, nhà chế biến thịt lớn thứ hai trong nước, giết mổ 7,6 triệu con lợn, tăng thị phần từ 13,8% lên 14,3%. Công ty Westfleisch sử dụng vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng vào năm 2020, với 7,47 triệu động giết mổ (-3%), tuy nhiên, vẫn duy trì thị phần 14%. Trong khi đó, King's Crown lại phải đối mặt với lượng giết mổ 6,6%, nâng tổng số lượng lên 3,1 triệu đơn vị và giảm thị phần từ 6% xuống 5,8%. Thực tế, đây là công ty duy nhất trong Top 10 không cố định vị trí của mình trên trường.
Müller-Group đã cố gắng duy trì số lượng giết mổ của năm 2019 (2,1 triệu con). Fork kill do Bösler Goldschmaus thực hiện lên tới 1,85 triệu con lợn (+ 4,5%). Công ty Tummel đã giết mổ 1,55 triệu con lợn (+ 0,6%).Tiến hành đại bộ phận được thực hiện bởi lò mổ Steinmann Holding Ltda, lần xuất hiện đầu tiên trong bảng xếp hạng Top 10, với mức tăng 10,7% và có tổng số 1,35 triệu con lợn giết mổ. Lý do chính, nhưng không phải là duy nhất, là năm họ mua lại lò mổ thuộc chủ sở hữu của EGO. Williams-Group đã giết mổ 1,34 triệu lợn lợn (+ 2,3%). Xếp hạng được chốt bởi Simon-Fleisch, với 1,11 triệu lợn.

chat FB chat zalo Gọi điện