CUNG CẤP THỊT TRÂU NHẬP KHẨU GIÁ CỰC RẺ

CUNG CẤP THỊT TRÂU NHẬP KHẨU GIÁ CỰC RẺ
  BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO THỊT - HẢI SẢN-  NHẬP KHẨU         ( ĐƠN HÀNG >= 100KG)    
  GIAO HÀNG TẬN NƠI !!!      ( SẼ DUYỆT GIÁ THEO ĐƠN HÀNG CHI TIẾT)  17-01-22
  ĐA DẠNG MẶT HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:  
  TÊN HÀNG KG/
THÙNG
ĐƠN GIÁ TÊN HÀNG KG/
THÙNG
ĐƠN GIÁ
A HẢI SẢN
1 Cá cam 1.200up 15 39,000 Gà góc tư 15 29,000
2 Cá SaBa Nhật LỚN 15 30,000 Đùi tỏi 18.14 38,000
3 Cá Thu Đao 10 78,000 Cánh gà nguyên dai Hàn Quốc 10 39,000
4 Râu Tuộc 10 49,000 Mề gà 12 58,000
5 Đầu cá hồi 10   Chân gà 15 45,000
6 Lườn cá hồi 10   Gà nguyên con 15 41,000
7 Cá ngừ lớn 10   Gà xay 20 28,000
B THỊT HEO TRÂU - BÒ
1 Thịt má heo không da k18 47,000 Nạm bò kho 18 85,000
2 Thịt nọng heo không da k18 47,000 Nạm dây sườn 20 85,000
3 Thịt nọng heo có da k18 47,000 Nạm Cổ 20 85,000
4 Thịt ba chỉ heo không da k20 47,000 Nạm bụng 20 85,000
5 Nạc vai  k20 69,000 Nạm gầu 20 85,000
6 Nạc đùi k20 70,000 Nạm VỤN  SẢN XUẤT 20 55,000
7 Sườn heo non sụn 10 69,000 Thăn nội 20 130,000
8 Sườn heo non bẹ 10 69,000 Nạc mông 20 97,000
9 Sườn heo non sụn ức 10 43,000 Nạc đùi 20 105,000
10 Sườn heo que 10 30,000 Nạc vai 20 90,000
11 sườn heo cotltet ngắn k20   Nạc thăn lá cờ 20 95,000
12 sườn heo cotltet  k20 68,000 Thịt thăn ngoại 20 105,000
13 Ba chỉ có sườn k20 65,000 Bắp cá lóc 20 120,000
14 Ba chỉ KHÔNG sườn k20 75,000 Bắp hoa 20 110,000
15 HEO XAY k20 38,000 Bắp rùa 20 100,000
16 Mở heo k20 43,000 Tim 20 58,000
17 Da heo k20 35,000 Đuôi 20 128,000
18 Tim heo 10 49,000 Lưởi 20 79,000
19 Lưởi heo 10 65,000 Tủy 20 175,000
20 Xương ống heo 10 20,000 Gân 20 139,000
21 Tai heo 10 65,000 Móng đeo 20 59,000
22 Chẳng dừng heo 10 60,000 20 65,000
23 Bắp giò heo 15 40,000 Xương ống bò k20 30,000
24 Chân giò heo nguyên trước k20 45,000 Xương sườn bò k20 43,000
25 Thăn lưng heo k20 78,000 Dựng bò k20 45,000
26 Móng giò heo sau 18 29,000      
27 Móng giò heo trước 18 35,000   K10  
28 Xương cổ heo 20 29,000   K12  
29 Đuôi heo 10 70,000 BA CHỈ BÒ CUỘN K15 0
30 Quả đùi heo nguyên k20 53,000 KHOAI TÂY K10 33,000
30 Sườn vai ( sườn gà 15 42,000      
             
  BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO THỊT - HẢI SẢN-  NHẬP KHẨU         ( ĐƠN HÀNG >= 100KG)    
  GIAO HÀNG TẬN NƠI !!!      ( SẼ DUYỆT GIÁ THEO ĐƠN HÀNG CHI TIẾT)  17-01-22
  ĐA DẠNG MẶT HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:  0966.99.3532 -0983.053.871
  TÊN HÀNG KG/
THÙNG
ĐƠN GIÁ TÊN HÀNG KG/
THÙNG
ĐƠN GIÁ
A HẢI SẢN
1 Cá cam 1.200up 15 39,000 Gà góc tư 15 29,000
2 Cá SaBa Nhật LỚN 15 30,000 Đùi tỏi 18.14 38,000
3 Cá Thu Đao 10 78,000 Cánh gà nguyên dai Hàn Quốc 10 39,000
4 Râu Tuộc 10 49,000 Mề gà 12 58,000
5 Đầu cá hồi 10   Chân gà 15 45,000
6 Lườn cá hồi 10   Gà nguyên con 15 41,000
7 Cá ngừ lớn 10   Gà xay 20 28,000
B THỊT HEO TRÂU - BÒ
1 Thịt má heo không da k18 47,000 Nạm bò kho 18 85,000
2 Thịt nọng heo không da k18 47,000 Nạm dây sườn 20 85,000
3 Thịt nọng heo có da k18 47,000 Nạm Cổ 20 85,000
4 Thịt ba chỉ heo không da k20 47,000 Nạm bụng 20 85,000
5 Nạc vai  k20 69,000 Nạm gầu 20 85,000
6 Nạc đùi k20 70,000 Nạm VỤN  SẢN XUẤT 20 55,000
7 Sườn heo non sụn 10 69,000 Thăn nội 20 130,000
8 Sườn heo non bẹ 10 69,000 Nạc mông 20 97,000
9 Sườn heo non sụn ức 10 43,000 Nạc đùi 20 105,000
10 Sườn heo que 10 30,000 Nạc vai 20 90,000
11 sườn heo cotltet ngắn k20   Nạc thăn lá cờ 20 95,000
12 sườn heo cotltet  k20 68,000 Thịt thăn ngoại 20 105,000
13 Ba chỉ có sườn k20 65,000 Bắp cá lóc 20 120,000
14 Ba chỉ KHÔNG sườn k20 75,000 Bắp hoa 20 110,000
15 HEO XAY k20 38,000 Bắp rùa 20 100,000
16 Mở heo k20 43,000 Tim 20 58,000
17 Da heo k20 35,000 Đuôi 20 128,000
18 Tim heo 10 49,000 Lưởi 20 79,000
19 Lưởi heo 10 65,000 Tủy 20 175,000
20 Xương ống heo 10 20,000 Gân 20 139,000
21 Tai heo 10 65,000 Móng đeo 20 59,000
22 Chẳng dừng heo 10 60,000 20 65,000
23 Bắp giò heo 15 40,000 Xương ống bò k20 30,000
24 Chân giò heo nguyên trước k20 45,000 Xương sườn bò k20 43,000
25 Thăn lưng heo k20 78,000 Dựng bò k20 45,000
26 Móng giò heo sau 18 29,000      
27 Móng giò heo trước 18 35,000   K10  
28 Xương cổ heo 20 29,000   K12  
29 Đuôi heo 10 70,000 BA CHỈ BÒ CUỘN K15 0
30 Quả đùi heo nguyên k20 53,000 KHOAI TÂY K10 33,000
30 Sườn vai ( sườn gà 15 42,000      
             
chat FB chat zalo Gọi điện